delight995.com ติดตามรับฟังได้ครบทั้ง 3 สถานี ในเครือ Focus Media And Organizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 News&Event

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.  ณ ศูนย์ท่ารถอำเภอท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าตะโก ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอท่าตะโก ประจำปี 2560 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม

ของชาวอำเภอท่าตะโกที่สืบทอดมาแต่ครั้งโบราณให้คงอยู่สืบไป ..

แหล่งข่าว:www.facebook.com/RaorukNakhonsawan

 

  
 
  
  
 

 

 

 

 

โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป เลขที่ 68/24 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Copyright (c) 2011 by Delight Plus FM