delight995.com ติดตามรับฟังได้ครบทั้ง 3 สถานี ในเครือ Focus Media And Organizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 News&Event

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 05.20 น. 
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายกสมาคมโรตารี่ ประธานชมรมวิ่ง คณะผู้จัดการแข่งขัน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง ร่วมกันเปิดงานวิ่ง"บึงบอระเพ็ดมาราธอน ครั้งที่ 8 " ภายในบริเวณอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปได้ร่วมกันออกกำลังกายโดยวิธีการเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยประเภทของการแข่งขันดังกล่าวได้แก่ การวิ่งฟูลมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร (ทำการปล่อยตัวในเวลา 04.00 น.) การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตร (ปล่อยตัวเวลา 05.30 น.) การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.) และการแข่งขันเดิน-วิ่งระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งจากภูมิภาคต่างๆ เป็นจำนวนมาก ...

แหล่งข่าว:www.facebook.com/RaorukNakhonsawan

 

 
  
  
  
 

 

 

 

 

โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป เลขที่ 68/24 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Copyright (c) 2011 by Delight Plus FM