delight995.com ติดตามรับฟังได้ครบทั้ง 3 สถานี ในเครือ Focus Media And Organizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 News&Event

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.12 น. 
ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 ฮอลล์ 9 ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรค์ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเยี่ยมชมกำลังใจ พร้อมนำเสนอผลงานจังหวัด/ขมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครสวรรค์ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 โดยชมรมTO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ที่เข้าร่วมการประกวดและนำเสนอผลงาน ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE   1.ชุมชนบ้านอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย 2.มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 3.โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว 4.บริษัทนันยาง การ์เม้นท์ 5. บริษัท EPPCO และการแสดงบนเวทีโดยโรงเรียนลาซาลโขติรวีนครสวรรค์ ...

แหล่งข่าว:www.facebook.com/RaorukNakhonsawan

 

 
 

 

 

 

 

โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป เลขที่ 68/24 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Copyright (c) 2011 by Delight Plus FM