delight995.com ติดตามรับฟังได้ครบทั้ง 3 สถานี ในเครือ Focus Media And Organizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 
 
 
 

 Delight Plus Chat Box

 

 

 

News & Event

 

U N S E E N ~ N A K H O N S A W A N . . .
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ที่ ไ ม่ เ ห มื อ น ที่ ใ ด ใ น โ ล ก 
@.วัดเขาภูคา บ.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

 

 

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม มหาราชินี 2560 สโมสรโรตารีสี่แคว ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการชุมชน โดยจัดซุ้มอาหารเพื่อแจกอาหารและ ขนม ฟรี แก่ชุมชน

 

การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 13 (16-17 ก.ย. 60) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

วันอาทิตย์ที่16กค.60 สโมสรโรตารีสี่แคว ได้เข้าร่วมงานโครงการอบรม อสม และแจกแว่นตาสายตายาว

พิธีปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

  

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 05.20 น.เปิดงานวิ่ง"บึงบอระเพ็ดมาราธอน ครั้งที่ 8 "

งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี

 

 

จังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญร่วมงานบุญแห่งปี ตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลเมืองบนทราวดี พระนางจามเทวีแห่งเดียวในประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอท่าตะโก ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ท่ารถอำเภอท่าตะโก

  

 

 

 

 

โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป เลขที่ 68/24 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Copyright (c) 2011 by Delight Plus FM